Fent les colonoscopies més fiables

Cada any es diagnostiquen 1.93 milions de casos nous de càncers colorectals. Aquest càncer podria curar-se en més del 90% dels casos si els pòlips precancerosos es detecten i ressequen.

Més informació

Endoscòpia electromagnètica

Revolucionari accessori endoscòpic electromagnètic per automatitzar la detecció de pòlips

Segur

Radiació no ionitzant

Millora la visió

Camp de visió de 360º

Caracteritza els pòlips

Diferencia entre pòlips benignes i malignes

El Problema

El càncer colorectal

  • Cada any es diagnostiquen 1.93 milions de casos nous de càncer colorectal.
  • Aquest càncer podria curar-se en més del 90% dels casos si els pòlips precancerosos es detecten i ressequen.
  • La colonoscòpia és el mètode més efectiu i l’únic capaç de ressecar pòlips en tot el colon.
  • Tot i així, el 22% dels pòlips encara no es detecten.

La Solució

MiWEndo

  • MiWEndo és un accessori electromagnètic segur i de baix cost dissenyat per ser acoblat a un colonoscopi convencional.
  • MiWEndo automatitza la detecció de pòlips emetent una alarma quan un pòlip és detectat, augmenta el camp de visió a 360º i diferencia entre teixits benignes i malignes sense canviar la pràctica clínica actual.

Espera, què?

Sobre MiWEndo

En col·laboració amb

Amb el suport de